De Luisterkind methode

LuisterkindIk heb de opleiding tot Luisterkindwerker gedaan bij Diana van Beaumont waar je de Luisterkind methode krijgt aangeleerd. Met deze methode stem je op afstand op mensen af. Je leert met het onderbewustzijn van de ander te praten en te horen wat de wensen zijn en waar de oplossingen liggen.

De methode leert om je eigen gevoel en interpretaties los te laten en niet zelf te interpreteren. Het leert je een volledig luisterend oor te vormen, zonder vooroordeel of label. Op de meegegeven vragen wordt geprobeerd een antwoord te krijgen. En alles wordt volledig op papier gezet om daarna rustig te kunnen nalezen.

De methode is er voor iedereen die gehoord wil worden, van kinderen tot volwassenen. Maar ook voor mensen met een verstandelijke beperking of mensen die zich door ziekte niet meer verbaal kunnen uiten.

Buiten de reguliere afstemmingen zijn ook de volgende drie modules behandeld:

Kinderwens

Deze afstemmingen zijn gericht op vrouwen die zich afvragen of ze wel of geen moeder kunnen worden. Het kan inzicht geven waarom het zwanger worden niet lukt. Er kan gekeken worden of er al een ziel is die haar als moeder heeft uitgezocht. Misschien moeten er nog specifieke stappen worden gezet of zijn er andere onderliggende zaken die eerst aandacht behoeven.

Er worden geen uitspraken gedaan over lichamelijke condities. Ik ben geen arts. Er wordt puur vanuit de energie gekeken.

Geboorteverwerking

Deze afstemmingen zijn voor kinderen en volwassenen als er een trauma bij de geboorte is ontstaan. De grote overgang van conceptie naar geboorte wordt opgeslagen in de energie van het kind. Dat kan goed gaan, maar ook komt het voor dat deze ervaringen blijvende sporen nalaat en dit invloed heeft op de ontwikkeling van kind tot volwassene. Maar ook voor de moeder kan een bevalling een traumatische ervaring zijn.

Deze afstemmingen zijn gericht op het eventuele trauma dat is opgelopen tijdens de periode in de baarmoeder, de geboorte, bevalling of kort na de geboorte, zowel bij het kind als de moeder.

Levensbrug

Deze afstemmingen zijn voor mensen die zich tussen het aardse en onstoffelijke leven begeven. Het is voor al die mensen die nog niet overleden zijn, maar voor wie het overlijden nadert. Sommige liggen in coma, anderen zijn door ziekte niet meer in staat om te praten. Maar deze afstemming is ook bestemd voor degenen die reeds overleden zijn. Ook voor ongeboren kinderen en doodgeboren baby’s kan een Luisterkind Levensbrug afstemming aangevraagd worden.